Overlejring af websted

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Senest opdateret 2021-11-18
Skånsk Chili AB, org.nr.556998-5384, Sliperigatan 5, 26135 Landskrona, [info@skanskchili@com],[CVR-nummer SE 556998538401] ("Skånsk Chili", "vi", "vores") giver kunderne mulighed for at afgive ordrer online("Tjenesten")via vores hjemmeside www.skanskchili.com ("Hjemmesiden"). Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvorfor vi indsamler, bruger og deler dine personoplysninger, som vi indsamler via hjemmesiden.
Alle ordrer, der afgives via hjemmesiden, vil være underlagt denne fortrolighedspolitik, som er en del af vores generelle vilkår ogbetingelser ("Generelle vilkårog betingelser")[https://www.skanskchili.com/uncategorized/reklamation-och-returer/]og dermed styrer din brug af tjenesten. Ved at bruge tjenesten accepterer du vilkårene i denne fortrolighedspolitik. Hvis du er bekymret for denne fortrolighedspolitik, er du velkommen til at kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.
Den registeransvarlige i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning er Skånsk Chili. Vi vil gerne understrege, at vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt, og at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende databeskyttelseslovgivning.

1. Retlige grunde til behandling og formål med behandlingen af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er primært, at det er nødvendigt at opfylde aftalen med kunden eller at efterkomme kundens anmodning om at indgå aftaler om brug af Tjenesten på hjemmesiden. Vi behandler personoplysninger med det formål at give dig den ønskede tjeneste og alle handlinger relateret til den. Dine personoplysninger er f.eks.

 • levere den ønskede tjeneste
 • udføre de ordrer, der er afgivet via hjemmesiden;
 • indsamle og administrere de beløb, der er betalt til os
 • kommunikere med os via hjemmesiden;
 • give kunderne dokumenter til download, såsom følgesedler, ordrebekræftelser og fakturaer
 • tilbyde kundeservice; og
 • forebygge, opdage og undersøge potentielt forbudt eller ulovlig aktivitet og generelt overvåge den passende brug af hjemmesiden og tjenesten og i overensstemmelse med loven og de generelle vilkår og betingelser.

Vi kan behandle dine personoplysninger baseret på vores legitime interesser som til statistiske formål. Vi ønsker at forbedre vores hjemmeside, dens egenskaber og indhold og gøre det muligt for dig lettere at bruge og navigere på hjemmesiden. Vi bruger disse tekniske data til at analysere brugen af hjemmesiden og til at forbedre dens funktionalitet og brugervenlighed og til bedre at tilpasse hjemmesiden til dine behov. Derfor kan vi for eksempel bruge cookies på hjemmesiden (vær opmærksom på vores cookiepolitik[www.skankschili.com/uncategorized/cookies-policy]) eller andre lignende teknologier til statistiske formål til at indsamle anonyme og aggregerede statistikker for at hjælpe os med at forstå, hvordan du bruger hjemmesiden og forbedre brugervenligheden af hjemmesiden.
Desuden kan vi sende dig direct mail, baseret på dit samtykke (hvis det kræves i henhold til gældende lovgivning). Ved at klikke i det respektive afkrydsningsfelt, når du bruger tjenesten, accepterer kunden udtrykkeligt, at vi bruger kundens kontaktoplysninger (navn og e-mailadresse) til at sende nyhedsbreve via e-mail om vores tilbud samt nye produkter og tjenester. Kunden kan til enhver tid trække denne samtykkeerklæring tilbage (f.eks. via e-mail eller ved at følge vejledningen i nyhedsbrevet).

2. Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger for at give dig den ønskede tjeneste på vores hjemmeside. Vi indsamler følgende oplysninger:

 • grundlæggende personoplysninger såsom dit navn/firmanavn, alder eller fødselsdato/virksomhedsidentitetsnummer
 • dine kontaktoplysninger såsom e-mail-adresse, telefonnummer og adresse;
 • omfattende oplysninger baseret på din aktivitet på hjemmesiden, såsom kredit- og betalingskortnumre, fakturering og andre betalingsoplysninger, som du giver, herunder oplysninger, der kræves for at identificere dig; og
 • korrespondance via hjemmesiden.

Derudover vil vi automatisk modtage visse oplysninger via din brug af hjemmesiden. Disse oplysninger om teknisk brug omfatter f.eks.:

 • IP-adresse, browser og operatør system, dato og antal adgange samt standardiserede web logføring oplysninger, siderne på hjemmesiden, du besøger, den tidsperiode, du bruger på disse sider og andre lignende tekniske brug oplysninger.

Oplysninger om teknisk brug kan udgøre personoplysninger eller kan udgøre personoplysninger i kombination med andre data. I det omfang tekniske brugeroplysninger udgør personoplysninger, behandler vi de kombinerede data som personoplysninger. Disse personoplysninger kan også indsamles via cookies (vær opmærksom på vores cookiepolitik for mere information).

3. Deling af personoplysninger

Vi deler generelt ikke kundens personoplysninger med tredjeparter. Vi kan dog give tredjeparter adgang til personoplysninger i visse tilfælde, nemlig:

 • til offentlige myndigheder og/eller retshåndhævende myndigheder, hvis denne forpligtelse følger af lovgivningen, såsom at behandle en stævning, et påbud eller lignende retssager
 • til betroede tjenesteudbydere til ovennævnte formål, som arbejder på vores vegne, og som ikke uafhængigt bruger de oplysninger, vi stiller til rådighed for dem
 • til vores rådgivere og den potentielle købers rådgivere i tilfælde af, at vores virksomhed er genstand for en fusion, erhvervelse eller salg af alle eller en del af sine aktiver (som igen vil videregive oplysningerne til de nye ejere af virksomheden); og
 • når vi i god tro mener, at adgang er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte din sikkerhed eller andres sikkerhed, undersøge svig eller reagere på et statsligt organ anmodning.

4. Overførsler uden for EU/EØS

Vi kan overføre personoplysninger til tredjeparter såsom vores tjenesteudbydere både inden for og uden for EU/EØS til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. I tilfælde, hvor personoplysninger overføres uden for EU/EØS til et land, som Europa-Kommissionen ikke har vurderet, sikrer et passende beskyttelsesniveau, vil personoplysninger blive beskyttet af såkaldte standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen, en passende certificering af værnet om privatlivets fred eller bindende virksomhedsregler. En kopi af de nævnte sikkerhedsforanstaltninger kan fås på anmodning ved at kontakte os via e-mail[info@skanskchili.com].

5. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til de formål, der tidligere er angivet. Derefter sletter eller anonymiserer vi personoplysningerne, medmindre andet er fastsat ved lov eller af rettigheder eller forpligtelser, der pålægges en af parterne.

6. Børn

Vi bruger ikke hjemmesiden til bevidst at indsamle data eller markedsføre til børn under seksten år (16). Hvis vi bliver opmærksomme på, at et barn har givet os deres personoplysninger, sletter vi sådanne oplysninger. Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at deres barn har givet os oplysninger uden deres samtykke, skal forælderen eller værgen kontakte os via[info@skanskchili.com]. Vi sletter sådanne oplysninger inden for en rimelig frist

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi har om dig. Hvis du f.eks. mener, at personoplysningerne er forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at anmode om, at vi retter dem, og i nogle tilfælde, at vi begrænser eller sletter dem.
Du har ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger, f.eks.
Du kan have ret til dataportabilitet, dvs. ret til at få dine personoplysninger i et struktureret, meget anvendt og maskinlæsbart format og til at få disse overført til en dataansvarlig.
Hvis du mener, at der er problemer med den måde, vi håndterer dine personoplysninger på, har du ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed. I Sverige er dette den svenske databeskyttelsesmyndighed. Du kan finde kontaktoplysninger via dette link.

8. Sikkerhed

Vi opretholder et rimeligt sikkerhedsniveau og har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende og moderne teknologi for at beskytte data mod tab, ødelæggelse, misbrug og uautoriseret adgang eller offentliggørelse. For eksempel begrænser vi adgangen til disse oplysninger for autoriserede medarbejdere og entreprenører, der har brug for at kende oplysningerne for at kunne drive, udvikle og forbedre vores hjemmeside og tjenesten.
Bemærk, at selvom vi bestræber os på at opretholde et rimeligt sikkerhedsniveau for de oplysninger, vi behandler og håndterer, kan intet sikkerhedssystem forhindre eventuelle sikkerhedsbrud.

9. Ændringer af denne fortrolighedspolitik

Vi forbeholder os ret til at ændre og opdatere denne fortrolighedspolitik. Hvis vi ændrer denne fortrolighedspolitik, vil vi annoncere dette på vores hjemmeside, hvor vi også vil holde den nyeste version af privatlivspolitikken tilgængelig.

10. Kontakt os

Hvis du har nogen bekymringer vedrørende vores privatlivspolitik eller personoplysninger, som vi måtte have om dig, eller hvis du ikke længere ønsker at modtage flere meddelelser, som vi kan sende til dig, bedes du kontakte os via e-mail[info@skanskchili.com].